POLYART Training Art Design

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KHÓA GD34

POLYART – Training Art Design xin mời tất cả các học viên chương trình đào tạo Graphic Designer Pro khóa 34 nhận phiếu đăng ký đề tài Tốt nghiệp và Brief thiết kế để chuẩn bị cho việc thực hiện đồ án tốt nghiệp (Để biết đạt được điều kiện làm tốt nghiệp mời các bạn theo dõi danh sách % tín chỉ tích lũy của khóa)

Yêu cầu:

- Mỗi học viên sẽ chọn 1 đề tài tự do theo sở thích. Lưu ý các bạn nên chọn những đề tài mang tính ứng dụng thực tế cao, kiến thức và dữ liệu phải phong phú.

- Xác định để tài, hoàn thiện nội dung của bảng brief thiết kế.

- Bảng brief và bảng đăng ký đề tài Tốt nghiệp yêu cầu nộp lại cho Văn phòng Trung tâm hạn cuối lúc 11h ngày 30/06/2018.

- Bảng brief cũng là căn cứ cho việc đánh giá kết quả bảo vệ tốt nghiệp.                                                                                                                                            

 File đính kèm hệ thống bảng brief:

BẢNG BRIEF (QC SAN PHAM MOI).pdf
BẢNG BRIEF (VH-XH-MT).pdf
BẢNG BRIEF (XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU).pdf
Huong dan chon de tai TN.pdf

 POLYART–TRAINING ART DESIGN

live:polyarttraining