POLYART Training Art Design

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 39

(Kèm theo QĐ số:……./QĐ- ĐHMTHCM ngày ……tháng…….năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM)

Lớp GD39-A1 - Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 - 11h00

STT HỌ & TÊN NƠI SINH
1 Lê Đức Anh Đồng Tháp
2 Nguyễn Ngọc Đại Hiệp TP.HCM
3 Lê Mai Phước Học TP.HCM
4 Lâm Sơn Mỹ Linh Lâm Đồng
5 Nguyễn Tuyết Thanh Ngân TP.HCM
6 Đỗ Vũ Minh Ngọc TP.HCM
7 Lê Hoàng Nguyên Đăk Lăk
8 Phan Thị Quỳnh Như Nghệ An
9 Trần Ngọc Nam Phương TP.HCM
10 Nguyễn Phúc Sanh Bình Thuận
11 Nguyễn Đức Tài TP.HCM
12 Lê Hoàng Phương Thảo TP.HCM
13 Huỳnh Minh Thư TP.HCM
14 Lê Minh Tiến Quảng Trị
15 Nguyễn Thị Minh Trang TP.HCM
16 Nguyễn Ngọc Thanh Vy Bình Thuận

 

Lớp GD39-A2 - Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 - 11h00

STT HỌ & TÊN NƠI SINH
1 Nguyễn Nhật Bảo TP.HCM
2 Kiều Thúy Hiền Đăk Lăk
3 Trần Đặng Phương Lan TP.HCM
4 Trần Thanh Tùng Đồng Tháp
5 Thiên Bảo Khang Ninh Thuận
6 Lê Việt Thùy Linh TP.HCM
7 Lê Hoàng Nguyên TP.Huế
8 Lài Lương Nhân TP.HCM
9 Trần Cao Nguyên Lâm Đồng
10 Nguyễn Thị Như Quỳnh TP.HCM
11 Nguyễn Phúc Anh Thư Khánh Hòa
12 Phạm Thị Bích Thuận Bình Định
13 Nguyễn Minh Tiến Bình Dương
14 Nguyễn Thị Thanh Trang Khánh Hòa
15 Lê Nhật Trường Lâm Đồng
16 Phạm Cẩm Uyên Bến Tre
17 Trần Sáng Vĩ  

 

Lớp GD39-B - Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 - 21h00

STT HỌ & TÊN NƠI SINH
1 Nguyễn Ngọc Minh An TP.HCM
2 Võ Thị Hồng Châu Tây Ninh
3 Võ Thị Hồng Điệp Quảng Ngãi
4 Nguyễn Ngân Hà TP.HCM
5 Nguyễn Văn Hùng Thanh Hóa
6 Nguyễn Hoàng Ngọc Khánh TT Huế
7 Nguyễn Thiên Kim TP.HCM
8 Nguyễn Lê Thùy Linh TP.HCM
9 Trần Thanh Long Bình Phước
10 Đỗ Thùy Ly Đăk lăk
11 Nguyễn Tấn Phú TP.HCM
12 Nguyễn Thị Hồng Phước  
13 Nguyễn Thoại Phương  
14 Nguyễn Thị Thùy Quyên Khánh Hòa
15 Hoàng Thị Như Quỳnh Đồng Nai
16 Nguyễn Hồng Sơn TP.HCM
17 Nguyễn Đỗ Steffanie TP.HCM
18 Phạm Hồng Thủy TP.HCM
19 Thanh Nguyễn Trọng Tín TP.HCM
20 Nguyễn Ngôn Trung Tín TP.HCM
21 Võ Như Trâm Vĩnh Long
22 Trần Thái Trân Sóc Trăng
23 Phạm Thanh Tùng Quảng Ngãi
24 Đặng Thị Kim Xuyên TP.HCM

 

live:polyarttraining