POLYART Training Art Design

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 & 2 GRAPHIC DESIGNER PRO 37

 

1

Quách Thị Mộng

Cầm

04/5/1991

GD37-B (Tối 2-4-6)

2

Lê Minh

Cường

05/11/1997

GD37-A (Sáng 2-4-6)

3

Võ Thị Hồng

Điệp

30/01/1993

GD37-B (Tối 2-4-6)

4

Bùi Khương

Hân

22/08/1995

GD37-A (Sáng 2-4-6)

5

Đỗ Quang

Khánh

20/07/1992

GD37-B (Tối 2-4-6)

6

Lê Nguyễn Minh

Lâm

02/09/1995

GD37-A (Sáng 2-4-6)

7

Phạm Thị Ngọc

Lan

24/10/1991

GD37-B (Tối 2-4-6)

8

Triệu Hoàng

Long

04/04/1998

GD37-A (Sáng 2-4-6)

9

Nguyễn Phượng Kim

Ngân

11/4/1995

GD37-B (Tối 2-4-6)

10

Nguyên Hà Phương

Nghi

23/12/1997

GD37-A (Sáng 2-4-6)

11

Trương Thị Diễm

Ngọc

08/08/1997

GD37-B (Tối 2-4-6)

12

Lê Minh

Phúc

22/12/1999

GD37-B (Tối 2-4-6)

13

Đỗ Huy

Quốc

29/01/1995

GD37-A (Sáng 2-4-6)

14

Huỳnh Thị Thảo

Sương

18/11/1992

GD37-B (Tối 2-4-6)

15

Nguyễn Công

Thắng

15/04/1989

GD37-B (Tối 2-4-6)

16

Vũ Thị Bích

Thủy

03/06/1974

GD37-A (Sáng 2-4-6)

17

Dương Đức

Tiến

20/08/1989

GD37-B (Tối 2-4-6)

18

Lê Thùy

Trang

21/08/1992

GD37-A (Sáng 2-4-6)

19

Nguyễn Vũ

Trường

24/04/1988

GD37-B (Tối 2-4-6)

20

Nguyễn Vũ

Trường

24/04/1988

GD37-B (Tối 2-4-6)

21

Lê Thanh

15/05/1995

GD37-A (Sáng 2-4-6)

22

Nguyễn Thị Hải

Uyên

21/06/1995

GD37-B (Tối 2-4-6)

23

Phan Hồ Phương

Uyên

09/11/1991

GD37-B (Tối 2-4-6)

Mời các Anh chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 06/12/2017 đến hết ngày 16/12/2017.

   POLYART–TRAINING ART DESIGN

live:polyarttraining