POLYART Training Art Design

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA GRAPHIC DESIGNER PRO 38 & FILM MEDIA DESIGNER 05

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 1 (12-03-2018)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

Lớp : GD38-A. Thời gian học: Sáng 2-4-6 (08h00-11h00)

01

Nguyễn Thị Thúy Uyên

14/11/1993

GD38-A (Sáng 2-4-6)

02

Phạm Nhật Quang

19/11/1993

GD38-A (Sáng 2-4-6)

03

Hà Dương Tiễn

19/05/1997

GD38-A (Sáng 2-4-6)

04

Lê Thanh Nhàn

14/06/1998

GD38-A (Sáng 2-4-6)

05

Bạch Thị Hà Thanh

24/09/1994

GD38-A (Sáng 2-4-6)

06

Vũ Thị Bích Thủy

03/06/1974

GD38-A (Sáng 2-4-6)

07

Lê Thùy Trang

21/08/1992

GD38-A (Sáng 2-4-6)

Lớp : GD38-B. Thời gian học: Tối 2-4-6 (18h00-21h00)

01

Nguyễn Hữu Lộc

23/01/1995

GD38-B (Tối 2-4-6)

02

Nguyễn Đỗ Thu Hà

19/11/1994

GD38-B (Tối 2-4-6)

03

Nguyễn Thanh Nhơn

25/04/1996

GD38-B (Tối 2-4-6)

04

Lâm Quốc Hưng

10/10/1985

GD38-B (Tối 2-4-6)

05

Nguyễn Tấn Phát

07/07/1994

GD38-B (Tối 2-4-6)

06

Lê Trọng Hòa

20/01/1998

GD38-B (Tối 2-4-6)

07

Quách Thị Mộng Cầm

04/05/1991

GD38-B (Tối 2-4-6)

08

Nguyễn Vũ Trường

24/04/1988

GD38-B (Tối 2-4-6)

09

Võ Thị Hồng Điệp

30/01/1993

GD38-B (Tối 2-4-6)

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP FILM MEDIA – FD05

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LẦN 1 (12-03-2018)

STT

HỌ & TÊN

NGÀY SINH

LỚP

01

Nguyễn Lan Chi

22/07/1999

FD05 (Tối 2-4-6)

02

Bùi Khương Hân

22/08/1995

FD05 (Tối 2-4-6)

03

Hồ Thế Kiệt

22/12/1993

FD05 (Tối 2-4-6)

04

Lâm Nữ Ngọc Mai

13/10/1994

FD05 (Tối 2-4-6)

05

Hoàng Ngọc Thuận

30/04/1997

FD05 (Tối 2-4-6)

06

Lê Thái Thời

03/03/1994

FD05 (Tối 2-4-6)

07

Quách Ái Ny

27/11/1996

FD05 (Tối 2-4-6)


Mời các Anh chị có tên trong danh sách trên nhận giấy báo nhập học tại Văn phòng Trung tâm Polyart và hoàn tất các thủ tục nhập học từ ngày 13/03/2018 đến hết ngày 20/03/2018.

 

  POLYART–TRAINING ART DESIGN

live:polyarttraining