POLYART Training Art Design

KẾT QUẢ CHẤM TỐT NGHIỆP KHÓA GD33

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

 
 
 

01

Nguyễn Minh Thư

GD33-A

8.2

Đạt

 

02

Phạm Thị Phương Dung

GD33-B

8.1

Đạt

 

03

Vũ Ngọc Hoàng Gia

GD33-B

8.1

Đạt

 

04

Trần Quốc Việt

GD33-A

8.0

Đạt

 

05

Nguyễn Quang Vũ

GD33-A

7.9

Đạt

 

06

Phạm Thị Thanh Trâm

GD33-B

7.6

Đạt

 

07

Trần Tú Trân

GD33-B

7.6

Đạt

 

08

Nguyễn Thanh Tùng

GD33-A

7.6

Đạt

 

09

Trần Thị Kim Trinh

GD33-B

7.5

Đạt

 

10

Nguyễn Bảo Ngân

GD33-A

7.2

Đạt

 

11

Nguyễn Thị Thắm

GD33-B

7.2

Đạt

 
live:polyarttraining