POLYART Training Art Design

KẾT QUẢ CHẤM TỐT NGHIỆP KHÓA GD34

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

 
 
 

01

Trần Minh Quân

GD34-B

8.7

Đạt

 

02

Trịnh Đỗ Yến Nhi

GD34-B

8.4

Đạt

 

03

Võ Trường Thọ

GD34-B

8.3

Đạt

 

04

Đào Quý Đôn

GD34-B

8.3

Đạt

 

05

Nguyễn Tấn Thuận

GD34-B

8.2

Đạt

 

06

Phan Bảo Minh Phương

GD34-B

8.2

Đạt

 

07

Nguyễn Thị Ngọc Ngà

GD34-B

8.1

Đạt

 

08

Lê Hải Đăng

GD34-B

7.9

Đạt

 

09

Bùi Thị Thanh Sang

GD34-B

7.5

Đạt

 

10

Đỗ Duy Phong

GD34-B

6.8

Đạt

 
live:polyarttraining