POLYART Training Art Design

KẾT QUẢ CHẤM BÀI TỐT NGHIỆP KHÓA GRAPHIC DESIGNER PRO 31

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM BÀI

TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

 
 
 

01

Vu Tuyết Ngân

GD30-B

8.5

Đạt

 

02

Phạm Thị Xuân Huyền

GD31-B

8.4

Đạt

 

03

Đoàn Trịnh Minh Trang

GD31-A

8.3

Đạt

 

04

Nguyễn Thị Trúc Viên

GD30-B

8.3

Đạt

 

05

Lê Võ Ngọc Tuấn

GD31-B

8.2

Đạt

 

06

Nguyễn Quốc Duy Bảo

GD31-A

8.2

Đạt

 

07

Nguyễn Cao Chánh

GD31-B

8.0

Đạt

 

08

Nguyễn Quang Hồng Phúc

GD31-A

7.9

Đạt

 

09

Nguyễn Hoàng Phương Thảo

GD31-A

7.8

Đạt

 

10

Phạm Quý Phương Vy

GD31-A

7.7

Đạt

 

11

Đoàn Lê Bảo Uyên

GD31-B

7.7

Đạt

 

12

Trần Hiến

GD31-A

7.5

Đạt

 

13

Trần Thu Uyên

GD31-B

7.5

Đạt

 

14

Dương Thu Hương

GD30-B

7.3

Đạt

 
live:polyarttraining