POLYART Training Art Design

LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

CHO CÁC HỌC VIÊN TRUNG TÂM POLYART

     Tất cả các học viên lớp Graphic Designer Khóa: GD33, GD34, GD35, GD36, GD37, GD38, 3D EVENT K16, FD04, FD05 được nghỉ lễ Thứ tư ngày 25/04/2018.

     Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ ngày: Thứ năm 26/04/2018 theo đúng thời khóa biểu của từng lớp.

     Ghi chú: Lịch nghỉ cụ thể sẽ căn cứ vào thời khóa biểu của từng lớp tại Website: POLYART.VN – POLYGON.VN.

 POLYART – TRAINING ART DESIGN

live:polyarttraining