POLYART Training Art Design

LỊCH NGHỈ HÈ 2018

THÔNG BÁO NGHỈ HÈ

CHO CÁC HỌC VIÊN TRUNG TÂM POLYART

     Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học - Thư viện xin thông báo cho tất cả các học viên các lớp Graphic Designer Pro các Khóa 33, 34, 35, 36, 37, 38; lớp FD04, lớp FD05; lớp 3D Events-K16 được nghỉ học từ Thứ 2 ngày 02/07/2018 cho đến hết Chủ nhật ngày 22/07/2018.

     Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ Thứ 2 ngày 23/07/2018 theo đúng thời khóa biểu của từng lớp.

     Ghi chú: Lịch nghỉ cụ thể sẽ căn cứ vào thời khóa biểu của từng lớp tại website POLYART.VN và POLYGON.VN

                                                                  POLYART – TRAINING ART DESIGN

live:polyarttraining