POLYART Training Art Design

LỊCH NGHỈ LỄ 30/04 & 01/05

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 & 01/05

CHO CÁC HỌC VIÊN TRUNG TÂM POLYART

Tất cả các học viên lớp Graphic Designer Khóa: GD33, GD34, GD35, GD36, GD37, GD38, 3D EVENT K16, FD04, FD05 được nghỉ lễ từ ngày 28/04/2018 cho đến hết ngày 01/05/2018.

Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ ngày: 02/05/2018 theo đúng thời khóa biểu của từng lớp.

Ghi chú: Lịch nghỉ cụ thể sẽ căn cứ vào thời khóa biểu của từng lớp tại Website: polyart.vn – polygon.vn

  POLYART – TRAINING ART DESIGN

live:polyarttraining