POLYART Training Art Design

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Tất cả các học viên lớp Graphic Designer Khóa 32, 33, 34, 35, 36, 37 ; FD03 & FD04 nghỉ Tết Nguyên Đán 2018 từ: 

Thứ 7 ngày 03/02/2018 cho đến hết Chủ nhật (Mùng 10 Tết) ngày 25/02/2018.

Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ: Thứ 2 (11 Tết) ngày 26/02/2018 theo đúng thời khóa biểu của từng lớp.

  

Ghi chú: Lịch nghỉ cụ thể sẽ căn cứ vào thời khóa biểu của từng lớp tại Website POLYGON.VN- POLYART.VN

                                                                                                                                   POLYART - Training Art Design

live:polyarttraining