POLYART Training Art Design

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2-9

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 02-09

CHO CÁC HỌC VIÊN TRUNG TÂM POLYART

Tất cả các học viên lớp Graphic Designer Khóa: GD33, GD34, GD35, GD36, GD37, GD38, GD39, 3D EVENT K17, FD04, FD05 được nghỉ lễ từ ngày 01/09/2018 cho đến hết ngày 03/09/2018.

Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ ngày: 04/09/2018 theo đúng thời khóa biểu của từng lớp.

Ghi chú: Lịch nghỉ cụ thể sẽ căn cứ vào thời khóa biểu của từng lớp tại Website: POLYART.VN – POLYGON.VN.

                                                                                                                                                       POLYART – TRAINING ART DESIGN

live:polyarttraining