POLYART Training Art Design

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2/9

Tất cả các học viên lớp Graphic Designer Khóa GD31, GD32, GD33, GD34, GD35, GD36, 3D EVENT K15, FD03 được nghỉ lễ từ ngày 02/09/2017 cho đến hết ngày 04/09/2017

Các lớp sẽ bắt đầu học tập trở lại từ ngày: 05/09/2017 theo đúng thời khóa biểu của từng lớp.

Ghi chú: Lịch nghỉ cụ thể sẽ căn cứ vào thời khóa biểu của từng lớp tại Website POLYGON.VN.

POLYART – TRAINING ART DESIGN

live:polyarttraining